Missie

Logopediepraktijk Klank en Kleur verleent op professionele en klantvriendelijke wijze allround logopedische zorg op maat op basis van recente ontwikkelingen en inzichten, waarbij de cliënt en diens hulpvraag centraal staan.

Visie

Logopediepraktijk Klank en Kleur hecht veel waarde aan kwaliteit en continuïteit van de logopedische zorgverlening en beoogt zich door haar werkwijze te profileren een professionele, bij de cliënt en/of diens ouder(s)/verzorger(s) alsmede verwijzers (huisartsen, specialisten, tandartsen of orthodontisten), andere disciplines, leerkrachten en andere medewerkers van (onderwijs) instellingen, betrokken logopedische praktijk. Bij het verlenen van logopedische zorg wordt voor een passende begeleidingsvorm gekozen die recht doet aan de cliënt en diens omgeving. Een gelijkwaardige inbreng is hierbij de sleutel: de logopedist als therapeut met diens specifieke kennis en vaardigheden enerzijds en de cliënt met diens inzet en inzicht anderzijds.