Spraak & mondfuncties

 


Spraak

De spieren van het mondgebied zijn betrokken bij de vorming van de spraak (articulatie).Zowel kinderen als volwassenen kunnen te maken krijgen met stoornissen in de spraak (articulatiestoornissen) waarbij spraakklanken worden vervangen, weggelaten en/of vervormd. Soms gaat het om slechts één of enkele klanken, soms om veel meer. Spreken is iets dat kinderen moeten leren. Sommige kinderen hebben daar moeite mee en blijven langer dan normaal uitspraakfouten maken. Dit kan de verstaanbaarheid zodanig beïnvloeden dat het kind zich soms niet duidelijk kan maken. Bij volwassenen die te maken krijgen met articulatiestoornissen is vaak een aandoening aan het zenuwstelsel of een neurologisch probleem de oorzaak.

Direct aanmelden


Eet- en drinkproblemen

De primaire mondfuncties zijn zuigen, kauwen, afhappen en slikken. Deze vaardigheden/ bewegingen vormen de basis voor de secundaire mondfuncties, waarvan het spreken de belangrijkste is. Zowel (heel jonge) kinderen als volwassen kunnen problemen hebben met de mondfuncties. Het eten en drinken geeft dan problemen. Deze eet- en drinkproblemen kunnen voorkomen of ontstaan bij kinderen die bij/door (vroeg)geboorte anatomische of motorische problemen in het mondgebied hebben. Bij volwassenen die te maken krijgen met eet- en drinkproblemen is vaak een aandoening aan het zenuwstelsel of een neurologisch probleem de oorzaak.

Direct aanmelden


Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoontehandelingen of (spier)bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Habitueel mondademen, duim-/vinger-/speenzuigen en afwijkend slikken (en kauwen) zijn afwijkende mondgewoonten. Er bestaat een duidelijk verband tussen mondgewoonten en spraak (articulatie). Afwijkende mondgewoonten hebben vaak een articulatiestoornis tot gevolg (zoals slissen). Ook heeft afwijkend mondgedrag in veel gevallen gevolgen voor de gebitsstand (bijvoorbeeld een open- of overbeet). De logopedische behandeling (oromyofunctionele therapie, afgekort OMFT) vindt vaak plaats in overleg met of op advies van de tandarts/orthodontist.

Direct aanmelden