Adem & stem


Adem

Gemiddeld ademen we 12 keer per minuut en zo gebruiken we ongeveer 8000 liter lucht per etmaal. Uit de lucht halen we zuurstof en we ademen kooldioxide uit. Om te ademen gebruiken we de volgende lichaamsdelen: de borstkas, de luchtpijp, de longen en de adem- en buikspieren. Wanneer er niet op de juiste manier geademd wordt, kunnen er zowel bij kinderen als volwassenen problemen ontstaan, zoals een foutieve spreekademhaling of hyperventilatie

Direct aanmelden.


Stem

Dat een goede stem belangrijk is, merken we pas als we er last van krijgen. Iedereen heeft wel eens stemproblemen. Meestal zijn deze problemen van voorbijgaande aard. Als echter keelpijn na intensief stemgebruik regelmatig blijft voorkomen, kan men daarvan zoveel hinder ondervinden, dat de zin om te spreken afneemt. Bovendien kunnen personen met een spreekberoep op den duur stemklachten ontwikkelen. De stem wordt hees of schor, valt weg en kan niet meer zo gebruikt worden als men wil. Vaak ontstaat dit omdat er niet de juiste verhouding is tussen stembelasting en stemrust; de stem heeft onvoldoende tijd om te herstellen. Naast mensen met een spreekberoep kunnen ook bijvoorbeeld studenten en koorzangers last krijgen van stemproblemen. Ook bij kinderen komen regelmatig stemproblemen voor. Met logopedie kunnen klachten worden verminderd of verholpen. In veel gevallen vindt de behandeling van stemproblemen plaats op advies van en in samenwerking met de KNO-arts.

Direct aanmelden