Wat is logopedie en wat doet een logopedist?

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en het onderwijs. Logopedisten houden zich bezig met alle aspecten van communicatie; de logopedist verleent hulp bij stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak & mondfuncties, taal, ademstem, gehoor & luistervaardigheden. Klik hier voor een overzicht van de stoornissen die logopedisten zoal behandelen. Eerstelijns logopedie valt onder de zorgverzekeringswet. Alleen de zorg aan cliënten met een medische stoornis, en op basis van een medische noodzaak, wordt vergoed vanuit de basisverzekering.