Logopedische behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. In geval van een medische indicatie wordt de aan-huis-behandeling ook volledig vergoed. Houdt wel rekening met uw verplichte eigen risico. Voor verzekerden tot 18 jaar geldt geen eigen risico: de kosten van logopedische zorgverlening aan kinderen zullen daarom niet met het eigen risico verrekend worden. Bij de meeste zorgverzekeraars kan rechtstreeks gedeclareerd worden. Hierdoor zult u geen factuur ontvangen. Bij de zorgverzekeraars die deze mogelijkheid niet bieden, ontvangt u de factuur. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.

Het tarief voor een reguliere (individuele) logopedische behandeling is per 01-01-2016 door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld op € 40,53. Hier vindt u de volledige tarievenlijst van de NZa. Een groot aantal zorgverzekeraars negeert deze afspraken echter en biedt standaard overeenkomsten onder bovengenoemd bedrag aan. U merkt hier als cliënt binnen onze logopediepraktijk niets van: wij berekenen dit verschil niet door aan onze cliënten.